top of page

Projekts- og afdelingsstyring

Opret og tilpas afdelinger og projekter, som det passer jer bedst og skræddersy din egen opsætning, så den passer til jeres behov. I Impensa definerer du selv, hvor mange projekter I skal have, samt hvem der skal godkende udlæg i hvert enkelt projekt. 

Det betyder, at du kun skal oprette dine medarbejdere én gang. Herefter kan de tilkobles projekter på kryds og tværs og på flere rolle niveauer afhængigt af deres funktion i projektet. 

Medarbejdere kan have forskellige roller i forskellige projekter - det hele opsættes nemt i jeres backend. 

bottom of page