top of page

Brugervenlighed og løsningsorientering

Impensa

Impensa ApS er stiftet i 2019 som en løsning på et uforholdsmæssigt stort tidsforbrug på administation af udlæg i en frivillig forening.

 

I 2019 kunne vi derfor invitere de første brugere ind i Impensa for at teste og tilpasse systemet. En test, der gik godt, og hvor vi erhvervede utrolig meget viden omkring brugernes behov og adfærd. Vi er også bevidste om, at dette altid ændrer sig, og derfor forsøger vi hele tiden at følge med og tilbyde løsninger på de behov, der opstår - som altid i et løsningsorienteret samarbejde og med brugervenlighed for øje. 

Et billede af udvikler Emil Gaarde

Emil Gaarde

Emil er uddannet inden for IT og Software og har i gennem mange år arbejdet arbejdet med udvikling af online systemer til at håndtere og administrere data særligt med henblik på at gøre data og kompleks viden let tilgængelig for en bredere målgruppe

Et billede af projektleder Christian Cannon

Christian Cannon

Christian er uddannet i erhvervsøkonomi og kommunikation og har i gennem mange år arbejdet med oplevelsesøkonomi, projektledelse og virksomhedsudvikling særligt med henblik på optimering af arbejdsgange og rutiner. 

bottom of page