top of page

Nem håndtering af medarbejderudlæg

Har dine medarbejdere, frivillige eller medlemmer af en forening udlæg på vegne af dig, så kan Impensa hjælpe med at lette administrationen af refunderingen. 

Fra centralt hold opretter du jeres organisation og jeres projekter/afdelinger, sætter en godkender på hvert projekt, og så er i kørende. Den lokale projektleder kan oprette alle personer selv og står derfor for den lokale tilpasning. 

Når en medarbejder laver et udlæg, tager de et billede af kvitteringen og opretter den i Impensa med lidt basis information. Herefter godkendes eller afvises udlægget af den lokale godkender, hvorefter der bliver sendt et samlet bilag til håndtering i økonomiafdelingen. 

"Før Impensa havde vi excelark, som skulle skrives fysisk under og sendes rundt pr. mail eller post. Min opgave som godkender af udgifter er blevet væsentlig nemmere i dette online flow"

bottom of page